Klager på fiskehjeller i Bø

Bø kommune har nylig på nytt oversendt en gammel klagesak om oppsetting av fiskehjeller til behandling hos fylkesmannen.

Bilde fra det omsøkte området i Bø.  Foto: Bø kommune.

Pluss

Saken går opprinnelig tilbake helt til 2017, da en berørt part klaget på en byggesøknad om oppsetting av fiskehjeller på kommunal eiendom avsatt til næring.