99 mill. til skole, barnehage og kultur i Øksnes

Budsjettet for 2020 for å drifte skoler, barnehager, kultur, voksenopplæring og flyktningetjenesten i Øksnes er kr. 98 861 000.

Myre 1-10 skole har kr 38 964 000 å rutte med i 2020. 

Pluss

Rådmannens foreslåtte ramme var kr. 99 359 000. Under den politiske behandlingen i desember ble det vedtatt en reduksjon på kr. 498 000. Reduksjonen er en bespart lærerressurs fra høsten 2020.