Forbudt for alle andre fra nyttår:

Evenes skal fortsette å forurense i to år til

Harstad/Narvik lufthavn på Evenes får lov til å fortsette å forurense, mens alle andre har fått forbud fra nyttår. Innen to år lover Avinor å koble seg på fjernvarme.
Pluss

Fra nyttår ble det forbudt med forurensende mineraloljer til oppvarming av bygninger. Likevel får Avinor på Harstad/Narvik lufthavn på Evenes fortsette å svi av miljøfiendtlig fyringsolje.