Fylkesmannen i Nordland:

Brukte dobbelt så lang tid på klage fra sykehuspasient

Fylkesmannen har brukt over ett år på å behandle en pasientklage, som skulle vært avgjort i løpet av seks måneder.

Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. 

Pluss

Fylkesmannen i Nordland er klageinstans for pasienter som mener at det er gjort feil i behandlingen ved sykehusene i Nordland. En klage som Fylkesmannen mottok noen få dager før julaften i 2018, er ennå ikke ferdig behandlet. Det skjer på tross av at både Nordlandssykehuset Vesterålen og pasienten ser ut til å ha vært relativt raske med å sende sine svar til Fylkesmannen.