– Kommunen bør bære inntektstapet selv

Stortingspolitiker Eirik Sivertsen (A) har stilt kommunalministeren spørsmål om resten av landets kommuner må kompensere Bø kommune dersom kommunens skatteinntekter blir lavere som følge av kuttet i formuesskatten. Ministeren mener Bø kommune bør bære inntektstapet selv.

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Eirik Sivertsen representerer Nordland fylke på Stortinget. Han har gjennom et skriftlig spørsmål spurt kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) hvorvidt de øvrige av landets kommuner gjennom inntektsutjevningen måtte kompensere Bø kommune dersom kommunens skatteinntekter blir lavere som følge av kuttet i den kommunale formuesskatten.