Hun er ny rektor ved Jennestad Montessoriskole

Jennestad Montessoriskole henter sin nye rektor fra Holmstad skole.

Ragnhill Ovesen er ny rektor ved Jennestad Montessoriskole. 

Pluss

Ragnhill Ovesen er ansatt som ny daglig leder og rektor ved skolen.