Fisket i fjor:

Bedre priser, men likevel fiskerinedgang i Vesterålen

Høyere torskepriser i fjor klarte ikke å kompensere helt for et langt lavere kvantum med torsk i Vesterålen.

TORSKEN: Fiskerinæringa i Vesterålen får nesten 70 prosent av inntektene sine fra torsken. Høyere priser i fjor, klarte likevel ikke å kompensere helt for lavere kvantum.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Pluss

I fjor ble det landet 91.213 tonn med fisk i Vesterålen. Det er 16.660 tonn mindre enn året før. Det ble særlig landet lavere kvantum torsk, men det var også nedgang for sei, hyse og andre arter.