PFUs dom over Øksnesavisa skaper debatt

I desember i fjor ble Øksnesavisa felt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) på fire punkter. Flere lokalavisredaktører reagerer nå på PFUs konklusjon.

Redaktør Hjalmar Martinussen i Øksnesavisa.  Foto: Tommy Hansen

Pluss