I 2023 forsvinner fasttelefonen, men ikke alle er fornøyd med det

– Jeg har fått feil på fasttelefonen, men feilen blir ikke fikset, sier en aleneboende dame fra Andøya. Hun føler seg ikke trygg med bare mobiltelefonen. Men Telenor kan ikke hjelpe. I 2023 er det helt slutt med vanlige telefoner.

ALTERNATIV: Magnus Line er informasjonssjef i Telenor. Han sier at alle skal få tilbud om alternativ til fasttelefonen når den forsvinner.  Foto: Martin Fjellanger/Telenor

Pluss

Det er allerede en rekke bygder i Vesterålen som har mistet fasttelefonen. En opptelling Telenor har gjort for VOL viser at 31 telefonsentraler er lagt ned i Vesterålen. Ytterlige seks skal legges ned i 2020. 22 sentraler har ikke fått dato for nedleggelse.

– Det er riktig at Telenor som hovedregel ikke retter feil som berører den tradisjonelle fasttelefonen, sier Magnus Line, som er informasjonssjef i Telenor.


Status for telefonsentraler i Vesterålen

Hadsel: Ni sentraler er lagt ned. To sentraler blir etter planen lagt ned i løpet av 2020. Tre sentraler er ikke avklart.

Andøy: Sju sentraler er lagt ned. Det gjenstår seks sentraler, men det er ikke avklart når disse blir avviklet.

Sortland: To sentraler er lagt ned. Tre sentraler skal etter planen legges ned i 2020. Ni sentraler er det ikke satt noen dato for avvikling ennå.

Øksnes: Sju sentraler er lagt ned. En sentral er planlagt avviklet i 2020, mens en sentral er uavklart.

Bø: Fem sentraler er lagt ned. Tre sentraler er ikke avklart ennå.

Telenor har gitt opplysningene med forbehold om endringer.

Alle sentraler skal legges ned innen 2023. Telenor sier at berørte kunder vil få informasjon og oppfølging i god tid før nedleggelse.


Han påpeker at kobbernettet flere steder er over 100 år gammelt og at det kan være vanskelig å finne reservedeler for å rette opp feil. I tillegg er det mange som allerede har kuttet ut den den gammeldagse telefonen.

– Rundt 85 prosent har sagt opp fasttelefonen siden 2001. I tillegg har vi nye, trygge og solide teknologier i fiber og 4G som kan levere erstatningsprodukter for fasttelefon, sier Line.

Modernisering

Årsaken til at den kjente fasttelefonen forsvinner, er ny teknologi.

– En del av Telenors samfunnsoppdrag er å fornye norske husholdningers tilgang til bredbånd og kommunikasjon, og da må vi avvikle den teknologien som er utdatert. Dermed blir det lite hensiktsmessig å vedlikeholde et 100 år gammelt nett, sier Line.

Erstatning

Når det gjelder den aktuelle damen, peker Line på at alle skal få tilbud om et alternativ til fasttelefonen.


Ny Andøy-bygd må stole mobiltelefon:

Skjoldehamn mister fasttelefon

Telenor vil legge ned telefonsentralen i Skjoldehamn. – Vi har lagt ned 600 sentraler over hele landet, sier Arne Quist Christensen i Telenor.


– De som ønsker noe i tillegg til vanlig mobiltelefon, kan ta kontakt med oss og forhøre seg om å få bredbåndstelefon eller en mobil hjemmetelefon. Sistnevnte ser ut som en vanlig fasttelefon og er tilkoblet mobilnettet. Mange kunder er veldig fornøyde med denne løsningen, sier Line.

Trygghetsalarmer

Overgangen skaper utfordringer for flere enn bare vanlige kunder. Mange tjenester bruker fortsatt fasttelefonen. Det kan være innbruddsalarmer eller trygghetsalarmer.


Andøybygder mister fasttelefonen

Åknes på Andøya har mistet fasttelefonen. Bø på Andøya står for tur. – Vi har for få abonnenter på disse sentralene, sier Per Arild Meling i Telenor.


Før jul fikk Andøy kommune en purring fra Telenor om status for trygghetsalarmene som kommunen har ute hos innbyggere som har behov for det.

– Gitt denne tjenestens viktighet for den enkelte bruker, ønsker vi å forsikre oss om at dere kommune ikke har trygghetsalarmer i drift via det gamle kobbernettet, og vi ber om en bekreftelse på dette, skriver Arne Quist Christensen, som er moderniseringsdirektør i Telenor Norge.