Vil utvide ved Lovik-tunet

Tor Ivar Grav søker Andøy kommune om å få oppføre tre bygninger på Lovik-tunet.

Generasjonsskifte: Tor Ivar Grav vil utvide Lovik-tunet med tre nye bygg. Arkivfoto 

Pluss

Grav har i flere år drevet utleie av feriehus på tunet, som en tilleggsnæring til saueholdet på gården.

– Nå er vi i gang med et generasjonsskifte og neste generasjon overtar nå gårdsdrifta og vil i tillegg utvikle og satse videre på utleievirksomheten, skriver Grav i en byggesøknad til Andøy kommune.

Hus fra Haugnes

Han søker om oppføring av tre ulike bygg. Det ene er gjenoppføring av en 100 kvadratmeter stor fjøs på gårdstunet.

– Her vil det være rom for overnatting og lokaler for kurs og konferanse, skriver Grav. Det andre er et hus som i sin tid ble flyttet fra Haugnes og oppført på nytt i Forfjord som campinghytte.

– Campingplassen er nå avviklet og jeg har derfor fått overta huset, skriver Grav, som opplyser at dette huset skal brukes til kulturformidling.

Naust

Det tredje bygget det søkes om, er gjenoppføring av et naust som tilhørte gården, og som ble revet i 1979. Det skal bygges på de gamle grunnmurene.