Vil utvide ved Lovik-tunet

Tor Ivar Grav søker Andøy kommune om å få oppføre tre bygninger på Lovik-tunet.

Generasjonsskifte: Tor Ivar Grav vil utvide Lovik-tunet med tre nye bygg. Arkivfoto 

Pluss

Grav har i flere år drevet utleie av feriehus på tunet, som en tilleggsnæring til saueholdet på gården.