– Kullageret kan rives, konkluderer kommunen

Kulturminnevurderingen konkluderer med at lageret kan rives, for å gi plass til hotell Richard With. Nordland fylkeskommune er imidlertid svært negative til rivning av det gamle lageret på Stokmarknes.

Forsynte dampskipene: Kulllagetet på Stokmarknes har vært brent ned, bygget opp og gjort flere ombygginger på i løpet av årene. Bygget er vernet, men kan rives konkluderer kommunen i sin rapport.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Hotell Richard With overtok sommeren 2019 eiendommen der kullageret står for å etablere hotell på tomten.