– Jeg har mest tro på at narkotikabrukere får hjelp i stedet for at de stadig blir bøtelagt og pådrar seg mer gjeld

På oppdrag fra regjeringen, la et utvalg frem sitt forslag til ny rusreform i desember. Forslaget har blitt møtt med mye kritikk fra politisk hold. Erfaringskonsulent i Sortland kommune, og tidligere rusmiddelavhengig, Elias Heggelund, mener at forslaget både har ulemper og fordeler.

Elias Heggelund, her avbildet i Blåbyhallen, synes at det nye forslaget til rusreform både har fordeler og ulemper.   Foto: Marius Birkeland

Pluss

Ett av hovedpunktene i utvalgets rapport, er å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med narkotika på seg. I stedet blir disse pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen, og som inkluderer frivillig hjelp og behandling. De som ikke møter opp til behandling, slipper sanksjoner.