Landbruks- og matdepartementet:

Departementet sier nei til Sortland, må ta vare på reindriften

Landbruks- og matdepartementet vil ikke at steinbruddet på Kringelen skal utvides, og sier nei til spredt boligbygging på Kvalsaukan. Hensynet til reindriften må gå foran.

Reindriften bøt ha forrang både i Kringelen og Kvalsauken, mener Landbruks- og matdepartementet. Illustrasjonsfoto.  Foto: Marius Birkeland

  Foto: Webatlas

Pluss

Arild Inga har fått departemental støtte for at Sortland kommune bør ta hensyn til tamreinens flyttveier på Hinnøya.