Aktor la ned påstand om 360 timers samfunnsstraff for overgrep:

– Jeg er klar over hva jeg har gjort, og ønsker å ta ansvar

Mandag gikk det en overgrepssak i Vesterålen tingrett der tiltalte langt på vei erkjente straffeskyld på de fleste punkter.
Pluss