Høyst uklart om Evenes-hangar:

Forsvarsbygg: Avinor har sendt søknad Luftfartstilsynet: Har ikke mottatt søknad

Luftfartstilsynet har foreløpig ikke mottatt søknaden om plassering av hangaren for de nye overvåkingsflyene på Evenes. 12. desember hevdet Forsvarsbygg at søknad var sendt.

FLYTTES: Slik ser alternativ 1+ ut i rapporten om turbulens på Evenes som Atkins har laget for Forsvarsbygg. Det er dette alternativet som ligger til grunn for den nye plasseringen av hangaren for de nye overvåkingsflyene på Evenes.  Foto: Hentet fra rapporten til Atkins

Pluss

Forsvarsbygg sendte 12. desember ut en pressemelding om at det var oppnådd enighet om plassering av hangaren til de nye P8-flyene som skal stasjoneres på Evenes.