Hotell Richard With kan ikke gjenbruke «Kull-lageret»: – Vi skal dokumentere og ta vare på byggets historie

Hotell Richard With skal bevare historien til det gamle «kullageret», men byggets tilstand gjør at gjenbruk av materialer er umulig.

Hotell Richard With Stokmarknes med sine to fløyer sett fra Richard Withs gate 10. Rødbrygga pub vises til venstre i bildet.   Foto: Arkitektene Visavis

Pluss

I en kulturminneutredning har Hadsel kommune konkludert med at kullageret kan rives. Hotell Richard With har inne søknad hos kommunen om rivningstillatelse, som skal opp til politisk behandling i februar.