Havfisk Melbu AS:

Søker om utsettelse for Melbu-tanker

Havfisk Melbu AS ber i en søknad til Miljødirektoratet om utsatt frist for oppfyllelse av kravene i tankforskriften.

  Foto: Skjermdump fra søknaden til Miljødirektoratet.

Pluss

Ansvarlig for eiendom i Melbu Havfisk AS, Bent Ulleland, skriver i søknaden at de ønsker utsatt frist for oppfyllelse av krav i tankforskriften for tankanlegget utenfor filetfabrikken på Melbu.