Andfjord Salmon vil bygge 84 meter høy vindmølle

Vi har tidligere skrevet at Andfjord Salmon AS vil bruke vindkraft til oppdrettsanlegget på Kvalnes. Nå er søknaden sendt inn om å sette opp en 84 meter høy vindmølle.

Vindmølle: Slik vil vindmøllen og produksjonsanlegget til Andfjord Salmon se ut fra fylkesveien, like sør for avkjørselen til Andøytorv. Tegning: Norconsult 

Pluss

Det søknaden konkret gjelder er dispensasjon fra arealplanen for plassering av vindmøllen på et areal med formål industriområde, samt fra bestemmelsene om byggehøyde.