Rivingsprosessen av Ekren sykehjem i gang:

Asbestfjerning til en halv million kroner

Rivingen av gamle Ekren sykehjem har startet og ifølge prosjektleder Zakarias Chibssa er det funnet asbest flere steder i de gamle byggene. – Det er vanlig i gamle bygg, og vi har satt av rundt ti prosent av totalprisen på fire millioner kroner til forsvarlig sanering før rivingen, sier Chibssa.

grei prosess: – Asbestfunnene var vi klar over siden det var en del av anbudet, og det vil ikke på noe vis skape problemer for rivningsprosessen, sier prosjektansvarlig i EN Entreprenør Erik Nielsen. De har som mål å gjøre ferdig rivingen av Ekren i løpet av de neste to månedene. Foto: Per Eivind Knudsen 

Pluss

I totalt 13 av 49 testpunkter ble det påvist asbest, viser en oversikt. Spesielt i de tre eldste byggene, fra henholdsvis 1955, 1958 og 1967 ble det avdekket asbest.