Brente ned brygge og kai på Stø

– Usikkert hva som bygges opp igjen

Det var den gamle Edvard C-brygga med tilhørende kai som lørdag kontrollert ble brent ned. Eieren Gunnar Klo AS sier det er usikkert hva som kan bli bygd opp igjen, eller om noe som helst blir bygd opp.
Pluss

Det ble et mektig syn for de som valgte å overvære den kontrollerte nedbrenningen av brygga og kaia. Det var på forhånd varslet om nedbrenningen, og Øksenes Brann og Redning benyttet høve til å gjennomføre en øvelse.