Frykter renteøkning, vil binde 42 millioner i lån

Ledelsen i Hurtigrutens Hus frykter at rentene skal stige, og foreslår at 42 millioner kroner i lån skal bindes til fastrente.

John-Arne Mathiesen, daglig leder i Hurtigrutens Hus, vil binde 42 millioner av foretakets totale lån på cirka 70 millioner.  Foto: Vidar Eliassen

Pluss

Forslaget skal styrebehandles i morgen (onsdag). Jon Arne Mathisen har innhentet råd fra økonomisjefen i Hadsel kommune, som har anbefalt at 30 millioner kroner bør bindes. Hurtigrutens Hus har cirka 70 millioner kroner i rentebærende gjeld. Reglementet sier at mellom 20 og 80 prosent av lånemassen skal være på fastrente. Det gir et intervall på 14-56 millioner kroner.