Torskefisket tok seg opp

På tross av mye dårlig vær, ble det landet 728 tonn torsk i Vesterålen i forrige uke. Det er også gode verdier på torsken.
Pluss

Tall fra Norges Råfisklag viser følgende oversikt for torskefiskeriene i Bø, Andøy, Hadsel og Øksnes ved utgangen av uke 3.