Kommunestyret bevilget 1,5 millioner ekstra til Hurtigrutens hus:

– Vi mister nesten 800.000 kroner av tilskuddet

Da kommunestyret i desember vedtok å gi 1,5 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til Hurtigrutens hus, skjedde det muligens en glipp.

Hurtigrutens Hus mister halvparten av det ekstraordinære tilskuddet som kommunestyret vedtok å gi. Fra venstre daglig leder John-Arne Mathiesen, styreleder Robin Bolsøy og styremedlem Anne-Karine Inbjør.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss