Her har Stocco hengt fisk i tre år. Nå sier fylkesmannen at tillatelsen er ulovlig

Bedriften Stocco har hengt tørrfisk på Farveisa i Bø i fire år, men nå kan det være slutt. Etter over ett års saksbehandling har Fylkesmannen i Nordland opphevet vedtaket som ga bedriften lov til å bygge fiskehjeller her.
Pluss

Fylkesmannen i Nordland mener at det må lages en reguleringsplan for at det skal være lov å bygge tørrfiskhjeller i området. Og Fylkesmannen er kritisk til at det er tillatt bygging av tørrfiskhjeller innenfor 100-metersgrensen til strandsonen.