Multidose i Andøy:

Fra 20 til tre medisinavvik

– Multidose gir sykepleierne mer tid til pasientene og fører til færre feil med medisineringen, sier Aud Sellevold, enhets leder for pleie og omsorg i Andøy.

FÆRRE AVVIK: Fra juni til oktober i fjor ble det registrert tre medisinavvik ved kiiljordheimen i Andøy. Det var etter innføring av multidose-systemet for medsinutlevering. I samme perioden året før var det 20 slike avvik.  

Pluss

Ved Andøya bo- og behandlingssenter (ABBS) må sykepleierne manuelt klargjøre medisinen til pasientene. Det innebærer å skaffe nødvendig medisin, sortere den for hver enkelt pasient og deretter lage til de ulike dagsdosene.