Nærings- og fiskeridepartementet har enda ikke konkludert i striden mellom Nordlaks Oppdrett og Mattilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke kommet til en konklusjon i saken der Nordlaks Oppdrett i 2016 fikk pålegg om tvangsmulkt på 1,7 millioner kroner fra Mattilsynet. Oppdrettsselskapets advokat, Oddmund Enoksen, håper at de slipper en ny runde i retten.

Laks i merd (illustrasjonsbilde).  Foto: NTB

Pluss

– Vi konstaterer at det tar tid å behandle saka, men at vi håper det ender med at klagen tas til følge slik at vi slipper en ny runde i retten, skriver Enoksen til VOL i en e-post.