Kystvakta markerte overtagelsen av slepeberedskapen:

– Det er en veldig stor dag for oss i Kystvakta

Fra nyttår overtok Kystvakten det operative ansvaret for statens slepeberedskap. Fredag ble dette markert på det nye skipet «KV Jarl» som lå til kai ved Kystvaktbasen på Sortland.
Pluss

Totalt er det seks av Kystvaktens fartøyer som kan bidra i slepeberedskap. Fra før hadde de fire skip, men like før jul kom ytterligere to slike slip opp til Sortland, «KV Bison» og «KV Jarl». Disse to fartøyene leies inn fra rederiet Boa Offshore, og de første to årene er også sivilt mannskap leid inn fra rederiet for å bistå Kystvakten og dens militære mannskap i oppdrag.