Kraftig nedgang i laksefisket i Vesterålen

I Roksdalsvassdraget i Andøy, som er et av de største vassdragene i Nordland, ble fangsten av villaks bort imot halvert fra 2018 til i fjor.

Arkivbilde fra laksefiske i Roksdalsvassdraget.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Leder for forvaltningen av Roksdalsvassdraget, Magnar Svandal, sier til Vol at nedgangen i antall fangede laks i vassdraget ikke er unikt for dette vassdraget.