Lerøy i Bø vil satse på mellomlagring av torsk

Lerøy Norway Seafoods AS avd. Skårvågen i Bø ønsker å etablere et mellomlagringsanlegg for torsk med kapasitet på opptil 600 tonn.

Det aktuelle området ligger mellom Lensmannsholmen og Skarvskjæret. 

Pluss

Det er Egga Utvikling AS som på vegne av Lerøy Norway Seafoods søker Bø kommune om dispensasjon fra gjeldene arealplan til etablering av mellomlagringsanlegget.