Går fra 22 kilowatt høyspent-linje til 22 kilowatt kabel i både Bø og Øksnes:

– Sikrer bedre forsyningssikkerhet til viktig industri

Vesterålskraft har fjernet høyspent-linjer fra vanskelig tilgjengelige master og i stedet lagt kabel i bakken på strekningen Sommerland - Rygge i Bø. Også til Myre havn er forsyningssikkerhet og kapasitet forbedret.
Pluss

Høyspent-linja som passerer på Sommerland i Bø går rett over et gårdstun. Å få bort denne gamle linja var en av valgkampsakene til Bø-ordfører Sture Pedersen.