Vol følger torskefisket

Endelig løsner det for skreifisket

I dag var det god fart i skreifisket i Vesterålen, med mange fine landinger. Fisker Bård Johnsen på Myre er godt fornøyd med 200 kilo på stampen.
Pluss

I løpet av forrige uke ble det i kommunene Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes, landet like i overkant av 730 tonn torsk. Dette til en verdi av hele 19 millioner kroner. Det er fortsatt i Øksnes av leveransene av torsk er størst og til høyest verdi.