Fylkesmannen avslutter skolemiljøsak i Sortland

– Elevens rett til et godt psykososialt miljø er nå ivaretatt, sier kommunalsjef oppvekst i Sortland, Erik Strand.

Erik Strand er kommunalsjef for skole og oppvekst i Sortland kommune.  Foto: Marius Birkeland

Pluss