Håp om nye arbeidsplasser i Andøy:

Vurderer statens risiko i Andøya-prosjektet

Mandag 3. februar skal Norsk Romsenter levere sin rapport om Andøya Spaceport til Nærings- og fiskeridepartementet. Statens risiko ved etablering av en oppskytingsbase for små satellitter er et av spørsmålene som skal besvares.

Andøya Spaceport: Norsk Romsenter har fått hjelp av advokatfirmaet Hjort for å belyse statens informasjonsbehov knyttet til etablering av Andøya Spaceport. 

Pluss

Bakgrunnen for utredningen til Norsk Romsenter er at Andøya Space Center (ASC) har søkt regjeringen om 1,3 milliarder kroner til etablering av en oppskytningsbase for små satellitter på Børvågen i Andøy kommune. Oppskytingsbasen skal etableres gjennom et datterselskap til ASC: Andøya Spaceport (ASP).