– Elever helt ned på ungdomsskolen blir tilbudt hasj i storefri

Jim Simonsen Jenssen mener at det er store problemer med narkotika i skole.

Jim Simonsen Jenssen representerer Høyre på fylkestinget. Han har bedt om en grundig orientering om problemet med narkotika i nordlandsskolene.  Foto: Innsendt.

Pluss

Den unge Høyre-politikeren, som er medlem av kommunestyret i Sortland og fylkestinget, har bedt om at skolekomiteen på fylkestinget får en "grundig orientering".