Andenes fiskemottak har oppfylt pålegg fra Arbeidstilsynet

Andenes fiskemottak kom i fokus i fjor høst etter at Dagbladet omtalte forhold rundt innleie av arbeidskraft. Arbeidstilsynet er nå fornøyd med tiltakene som satt inn.

OPPFYLT: Andenes fiskemottak og Andøya Fisheries har nå oppfylt påleggene de to bedriftene fikk fra Arbeidstilsynet når det gjelder innleie av arbeidskraft.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Det store spørsmålet som Arbeidstilsynet behandlet, er om arbeiderne i fiskeindustrien er å betrakte som innleid arbeidskraft, eller arbeidere som utfører et anbud på vegne av bemanningsselskapet de jobber for.