Næringsutviklingen ved Ånstadsjøen:

Fem år etter at initiativet ble tatt skal reguleringsplanen behandles i formannskapet

Fem år etter at Jarle Frantsen og Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS) tok initiativ til å starte opp planprosessen for eiendommen ved Ånstadsjøen, skal reguleringsplanen endelig behandles i formannskapet i Sortland.

Torsdag skal formannskapet behandle hvorvidt reguleringsplanen for område NF1 ved Ånstadsjøen skal vedtas eller ikke. Kommunedirektøren har innstilt at formannskapet vedtar saken. Saken skal også behandles i kommende kommunestyremøte.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Kommunedirektørens innstilling er at formannskapet vedtar forslaget til reguleringsplan for det såkalte NF1-området ved Ånstadsjøen, med noen endringer.