Ønsker å investere to millioner i 2020

Radio Bø ønsker å investere drøyt to millioner kroner i nytt utstyr for å øke dekningen for lokalradiosendinger med DAB-teknologi.

Arne Osnes. 

Pluss

Styreleder Arne Osnes i Radio Bø sier til Vol at de legger opp til å investere mer i DAB-dekning i 2020, sammenlignet med investeringene i fjor.