Ber om å få tittelen kommunedirektør

Øksnes formannskap vedtok i juni i fjor å endre rådmannens tittel til administrasjonssjef. Rådmann Elise Gustavsen opprettholder likevel sitt ønske om å bli titulert kommunedirektør.

Rådmann i Øksnes, Elise Gustavsen. 

Pluss

Stillingen som kommunens øverste administrative leder har i kommunelovens tidligere lovtekst den kjønnsnøytrale tittelen «administrasjonssjef», men i de fleste kommunene har administrasjonssjefen fortsatt blitt kalt «rådmann».