Nå blir SE-gruppens planer i Vestmarka sendt på høring

Torsdag vedtok formannskapet å sende SE-gruppens planer om å utvide næringsområdet i Vestmarka for å bygge elementfabrikk på høring.

Under høringen kunne formannskapets medlemmer stille spørsmål til SE-gruppen og til advokaten som Hans-Jørgen Bergseng har engasjert, Olav Johansen. Fra venstre: Ina Beate Jensen (SV), Einar Mårstad (H), Marthe Hov Jacobsen (H) og Freddie Andersen (FrP).  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Formannskapet var torsdag morgen på befaring ved Sortland Camping, som vil få en slik utvidelse tett på seg. Både innehaver av campingsplassen, Hans-Jørgen Bergseng og hans advokat, Olav Johansen, var til stede. Det var også Tor Halvard Gregersen i SE-gruppen og Lars Andre Uttakleiv, innleid konsulent fra Norconsult.