Stanser driften av masseuttaket

Driften i Bergvik masseuttak er stanset etter at Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) avslo konsesjonssøknaden fra Alf Brekken og Sønner AS fra 2016. Ny søknad er sendt.

Stille: Driften i Bergvika masseuttak er stanset, etter at direktoratet for mineralforvaltning avviste konsesjonssøknaden - dater 2016 - fra Alf Brekken og sønner AS. 

Pluss

I et brev til Hadsel kommune kommer det frem at søknaden om driftskonsesjon, datert 20. desember 2016 aldri ble realitetsbehandlet. Årsaken er at det aldri ble sendt inn dokumentasjon som ble etterspurt.