Vil selge turisthus som helårsboliger:

Turistsenteret vil «prøveselge» to hus i strandsonen

Turistsenteret Eiendom AS har søkt Hadsel kommune om dispensasjon til å selge to hus i strandkanten som helårs boliger i det private markedet.

De to midterste husene i Kystlandsbyen på Stokmarkens ønsker Turistsenteret Eiendom AS å selge som helårsboliger.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Det opplyser Carl Ove Furnes i Turistsenter Eiendom AS.