Calanus krever 480.000 kroner i prisavslag av Sortland kommune

Calanus Eiendom AS hevder at fabrikktomten på Holmen som de kjøpte fra Sortland kommune, ikke holder den standarden som kontrakten tilsa. Selskapet krever 480.000 kroner i avslag.

Sortland kommune har per dags dato ikke tatt stilling til kravet fra Calanus Eiendom AS.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Kravet fremkommer i to brev sendt fra Calanus Eiendom AS til Sortland kommune.