Antall anmeldte politisaker i Vesterålen gikk ned i 2019, men i to kommuner gikk tallene opp

Kriminalitetstall og resultater for politiet i Vesterålen viser en nedgang i antall anmeldte forhold, der spesielt narkotika- og trafikksaker går kraftig ned. Politiet innrømmer at de har mindre fokus på å ta «småbrukere» av narkotika og har større fokus på saker der barn er fornærmet, samt sedelighets- og voldssaker generelt.

Politiinspektør Per Erik Hagen.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

I Vesterålen ble det totalt i 2019 levert inn 1 118 anmeldelser, noe som var det laveste tallet på fire år. Politiinspektør Per-Erik Hagen sier likevel det er små svingninger fra år til år.