Bruker moloen til å tømme septik

Hovden Grendelag har sendt bekymringsmelding til Bø kommune angående manglende sanitæranlegg i bygda.

Hovden grendelag er bekymret over at det tømmes septik på moloene i Hovden.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Pluss

Konkret påpeker bekymringsmeldingen den økende turistflommen til Hovden med bobiler og campingturister og deres manglende muligheter for å tømme sine sanitæranlegg.

Styremedlem Bodil Solstad Amundsen i grendelaget sier at mange benytter moloen til dette og septikanlegget som er tilknyttet grendehuset.

– Moloen har som kjent et yrende folke-, dyre- og fugleliv gjennom hele året. Slik ønsker vi det skal få fortsette å være. Mange har opplevd å komme over partier med kloakklukt og vi som grendelag og Hovdens innbyggerne har fått flere henvendelser på om vi er klar over at dette skjer, utdyper Solstad Amundsen.

Grendelaget har i år hatt en omfattende renovering av samfunnshuset med dertil ny septiktank. Grendelaget hadde ikke selv kommet i gang med årets arrangementer da hele området rundt samfunnshuset var forpestet med illeluktende kloakklukt, påpeker hun videre.

– Det viste seg turister hadde benyttet samfunnshuset sin septik-kum og fylt den i løpet av så kort tid at den var overfylt. Det førte til ekstrakostnader på tømming, og forsvarlig lås av kummen, hevder hun, og sier laget ønsker å snarlig komme i en dialog med kommunen for å finne en løsning på dette griseriet.

– Turistene er hjertelig velkommen, men grendelaget er ikke i stand til å kunne imøtekomme deres behov, fastslår Hovden Grendelag overfor Bø kommune i sin bekymringsmelding.