Fem års ventetid snart over for Frantzen

Formannskapet vedtok torsdag reguleringsplanen for området ved Ånstadsjøen. Det er fem år siden Jarle Frantzen tok initiativ til å starte reguleringen.

Torsdag vedtok formannskapet reguleringsplanen for område NF1 ved Ånstadsjøen. Saken skal opp til behandling i kommunestyret 13. februar.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Selskapet har forholdt seg til Byplanen, og ser ingen grunn til at ikke reguleringsplanen skal bli vedtatt. Saken skal behandles i kommunestyret 13. februar.