Fylkesmannen inhabil i helseklagesak

Fylkesmannen i Nordland har erklært seg inhabil i en helseklagesak i Andøy. En annen fylkesmann skal behandle saken.

INHABIL: Fylkeslege Morten Juul Sundnes har erklært seg inhabil i behandlingen av en helseklagesak i Andøy. Fylkesmannen i Troms og FInnmark overtar dermed saken. 

Pluss

Det er pårørende til en person som mottar helsehjelp fra Andøy kommune som har sendt klage til fylkesmannen i Nordland. Det skjedde 30. november i fjor.