Vogntogtrafikken vil gå opp, ber om lavere fart

Andelen tunge kjøretøy vil øke med industri i vekst på Børøya. Hadsel kommune søker nå Nordland fylkeskommune om redusert fartsgrense.

Det spås en årsdøgntrafikk på mer enn 6.100 kjøretøy. Industriutbygging gir et nytt trafikkbilde som må vurderes opp mot trafikksikkerhet, mener kommunen som ber Nordland fylkeskommune om å få redusert hastigheten på strekninga over Børøya.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Tidligere har Hadsel kommune søkt Statens vegvesen om å få redusert fartsgrensen fra 80 kilometer i timen, til 60 kilometer i timen over Børøya.