Andøy i «gul sone» for oppdrettsvekst

Øyfisk AS ikke berørt «gult lys» for oppdrett

I går ble det kjent at Andøy og Senja havner i «gul sone», som betyr null vekst innen oppdrettsnæringen. Øyfisk har nylig fått klarsignal til å etablere oppdrettslokasjon i Andøy, men blir likevel ikke berørt.

Søknaden: Øyfisk AS vil etablere et oppdrettsanlegg utenfor Svindalen på sørspissen av Andøya med en biomasse på 3.184 tonn. Den røde prikken viser hvor anlegget er tenkt plassert. Kart: Statens kartverk 

Pluss

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.