Poltimesteren i Nordland:

Må i retten etter utforkjøring

En 20 år gammel mann fra en kommune i Vesterålen kjørte av veien ved Sigerfjordtunellen. Det må han svare for i Vesterålen tingrett.

Utforkjøringen skjedde ved Sigerfjordtunellen den 25. oktober 2019. Nå må sjåføren stille i tingretten.   Foto: Marius Birkeland

Pluss

Tiltalen er skrevet av politiadvokat Suzanne Molund hos Politimesteren i Nordland. Hun sier i tiltalebeslutningen at den unge mannen har overtrådt bestemmelsen i Vegtrafikkloven. Den sier at man skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade. Straffebudet han er tiltalt etter i Vegtrafikkloven, sier også at man skal ferdes slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.