Mener budsjettkutt er uforsvarlig

Risøyhamn legekontor protesterer på det de mener er villedende utredning i budsjettbehandlingen for 2020. De ber derfor om at vedtaket om å fjerne 50 prosent av hjelpepersonellet gjøres om.

feilaktig: Risøyhamn legekontor reagerer på at det de mener er feilaktig fremstilling i kuttforslaget som politikerne behandlet i budsjett 2020. I et brev til rådmannen ber fastlege Yngvar Vestjord og fastlege Astrid Bertinussen Holm (t.h.) om at vedtaket om å kutte 50 prosent av stillingen i hjelpepersonell gjøres om. Videre på bildet helsesekretærene Christina H. Andersen og Hilde Andersen. May-Liz Vestjord var ikke til stede på bildet. begge foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Fastlege Yngvar Vestjord og fastlege Astrid Bertinussen Holm skriver i et klagebrev til rådmannen at de mener vedtaket om å kutte 50 prosent av Risøyhamn legekontors to helsesekretærstillinger er uforsvarlig.